IZVAN RIJEČI

Meher Babina Šutnja


Kada je započela Meher Babina šutnja?Kako je komunicirao?

Drugi koji su šutjeliJe li Meher Baba prekinuo svoju šutnju?Dan šutnje