Hinsides Ord

Meher Babas taushet


Når begynte Meher Babas Taushet?



Hvordan klarte han å kommunisere?





Andre som beholdt tausheten



Brøt Meher Baba sin taushet?



Silence Day