Hinsides Ord

Meher Babas taushet


Når begynte Meher Babas Taushet?Hvordan klarte han å kommunisere?

Andre som beholdt taushetenBrøt Meher Baba sin taushet?Silence Day