Πέρα από τις λέξεις

Η Σιωπή του Μέχερ Μπάμπα


Πότε άρχισε η Σιωπή του Μέχερ Μπάμπα;



Πώς επικοινωνούσε;





Άλλοι που τήρησαν σιωπή



Έσπασε τη σιωπή του ο Μέχερ Μπάμπα?



Η Ημέρα της Σιωπής