Πέρα από τις λέξεις

Η Σιωπή του Μέχερ Μπάμπα


Πότε άρχισε η Σιωπή του Μέχερ Μπάμπα;Πώς επικοινωνούσε;

Άλλοι που τήρησαν σιωπήΈσπασε τη σιωπή του ο Μέχερ Μπάμπα?Η Ημέρα της Σιωπής