Biografie Meher Baby


Meher Baba se narodil jako Merwan Sheriar Irani 25.února 1894 v Půně v Indii. Oba jeho rodiče byli potomky Iránských zoroastriánů.

Ve školních letech byl Merwan znám svou laskavou a velkorysou povahou, bez známky projevu osudu jež ho očekával. Teprve v roce 1913, po kontaktu s muslimskou svatou Hazrat Babajan, byl probuzen do své pravé podstaty, podobně jako Jan Křtitel probudil Ježíše. Pouhým polibkem na Merwanovo čelo Babajan sejmul závoj jež jej zahaloval.

Po sedmi letech, strávených pod duchovním vedením Babajana, Sai Báby ze Širdy, Upasni Maharádže a ostatních duchovních mistrů, započala jeho naléhavá mise. Na počátku dvacátých let se začali kolem něj shromažďovat první mužští následovníci jež mu dali jméno Meher Baba, což znamená “Soucitný Otec”. Bába vzal skupinu učedníků do Bombeje kde je podrobil velmi přísnému počátečnímu duchovnímu tréninku. Poté se v roce 1923 přesunul do neobydlené části na okraji Ahmednagaru, ve střední Indii, kde založil ashram (duchovní útočiště/klášter) nazývaný Meherabad. Brzy se do kláštera připojila i vybraná skupina žen, především jeho nejbližší stoupen- kyně Mehera Irani, o které řekl, že jest “nejčistší duší ve vesmíru”.

Dne 10.července 1925 začal Meher Bába v Meherabádu mlčení. Když byl tázán jak bude kázat odpověděl: “Nepřišel jsem kázat, nýbrž probouzet”. Až do roku 1954 komunikoval skrze abecední tabulku, poté používal pouze gesta rukou a výrazu tváře. Prohlásil: “Protože lidstvo bylo hluché k zásadám a přikázáním, která jim Bůh dal v minulosti, ve své současné Avatarské formě zachovávám mlčení. Žádali jste, a bylo vám dáno dostatek slov – nyní nastal čas abyste podle nich žili”. Meher Bába udržoval toto mlčení přes 43 let, od roku 1925 až do jeho fyzické smrti.


Ve dvacátých letech Meher Bába uskutečnil první ze tří návštěv, do Iránu. V roce 1931 cestoval poprvé na Západ. Spolu se svou skupinou 11. září 1931 doplul po moři do francouzské Marseille, odtud pokračoval do anglického Londýna, kam dorazil následující den. Bába zůstal v Londýně několik týdnů, převážně pobýval v Devonském centru a Londýně. Zde navázal kontakt s většinou svých západních následovníků (“miláčků“ jak jim říkal), před tím než navštívil USA. V průběhu třicátých let podnikl několik cest do různých států západní Evropy. Navštívil především Itálii, Švýcarsko, Francii, Anglii a Španělsko, jež hráli důležitou roli v “jeho díle“, o němž řekl: „Mám v úmyslu spojit všechna náboženství a kulty dohromady jako korálky na šnůrce a obrodit je pro individuální a kolektivní potřeby“.

Přestože Meher Bába zřídil mnoho projektů jež zahrnovaly vzdělávání dětí, krmení a odívání chudých, péči o malomocné (jež nazýval “krásné duše v ošklivých klecích”) duševně nemocných a “Bohem opilých”, jeho posláním bylo uzdravit duševní utrpení lidstva bez ohledu na fyzické a materiální postavení. Jeho nápravou byla láska. “Přišel jsem zasít semeno lásky do vašich srdcí, jež, navzdory umělé různorodosti kterou musíte během života zažít a snášet, navodí pocit jednoty, mezi všemi národy, vírami, sektami a kastami světa, skrze lásku. ”

Kladl důraz na: jednotu lidstva, že všechny rozdíly jsou přechodné a bez hodnoty naší podstatě, že lidé procházejí všemi různými zkušenostmi muž/žena, černoch/běloch, bohatý/chudý, krásný/ošklivý během různých životů, jež nejsou víc než “různé oděvy jež střídavě nosíme a odkládáme”.


V roce 1949 Meher Bába započal fázi jež nazval Nový Život, kdy až do roku 1952 cestoval po Indii se skupinou svých nejbližších žáků, mužů i žen. Během tohoto “života naprosté bezmocnostia a beznaděje” Bába cestoval v přestrojení a celá skupina musela žebrat o jídlo a přístřeší, spoléhající se pouze na štědrost druhých z nichž mnozí neměli tušení kdo Bába byl.

Krátce po zakončení Nového Života se Bába v roce 1952 navrátil do USA kde ve městě Prague ve státě Oklahoma utrpěl první ze dvou automobilových nehod při níž si polámal kosti. Pězději k tomu řekl: “Mé fyzické kosti byli polámány proto, aby se zlomila materialní páteř Věku Strojů, bez narušení duchovna”. Druhá automobilová nehoda se stala v roce 1956 v Sataře v Indii, kde Bába utrpěl rozdrcení kyčle a doktoři pochybovali o tom zda bude moci znovu chodit. Ačkoli Bába poté dokázal chodit, bylo to velmi bolestné a s omezením.

Meher Bába objasnil že Avatar, jehož předchozí adventy, zahrnující Zoroastr, Rama, Krišna, Buddha, Ježíš a Muhammad, jsou příchody toho samého “Starodávného”, jež přichází na Zemi aby lidstvo duševně postunul svou božskou láskou.

Když Meher Bába v roce 1969 opustil své pozemské tělo, jeho následovníkům po celém světě byl zaslán následující telegram: “Avatar Meher Bába opustil své fyzické tělo v poledne ve 12:00 hodin dne 31.ledna v Meherazádu, aby žil věčně v srdcích všech svých miláčků”. Jeho tělo je pochováno v Samadhi (hrobka-svatyně) v Meherabádu, jež je nyní poutním místem lidí z celého světa.